Actu récente sur "astronet"
Actualité récente

NASA og?osi wa?ne odkrycie poza Uk?adem S?onecznym
Dzi? wieczorem podczas konferencji prasowej NASA oraz Europejskie Obserwatorium Po?udniowe (ESO) og?osz? nowe wyniki bad.... Astro News Mercredi 22 Février 2017

Wykrywanie fal grawitacyjnych sta?o si? ?atwiejsze
Fale grawitacyjne, rozchodz?ce si? jak fale na jeziorze, powstaj? za ka?dym razem gdy masa doznaje przyspieszenia. Ponie.... Astro News Mercredi 22 Février 2017

W 2030 r. krajowy sektor kosmiczny ma skutecznie konkurowa? na ...
Wdro?enie Polskiej Strategii Kosmicznej sprawi, ?e w 2030 roku krajowy sektor kosmiczny b?dzie móg? skutecznie konkurowa.... Astro News Mardi 21 Février 2017

Zagra? w ko?ci planetoid?
6 i 7 lutego wykonano radiowe zdj?cia planetoidy 2017 BQ6 przy pomocy 70-metrowej anteny wchodz?cej w sk?ad Goldstone De.... Astro News Mardi 21 Février 2017

Niebo w czwartym tygodniu lutego 2017 roku
Kilka dni temu S?o?ce wesz?o na teren gwiazdozbioru Wodnika, za? w ?rod? 22 lutego przetnie równole?nik 10° deklinacji p.... Astro News Lundi 20 Février 2017

Naukowcy odkryli now? form? materii: kryszta?y czasoprzestrzenne
Wi?kszo?? ludzi kojarzy kryszta?y z diamentami i innymi kamieniami szlachetnymi. Jednak dla Normana Yao to tylko wierzch.... Astro News Vendredi 17 Février 2017

giffitis
fan-de-johnny
creation-sh

Signaler un contenu illicite  Attention aux arnaques sur internet
Créer un blog facile, gratuit et sécuriéBlogs.fr Blogs.fr Blogs.fr Blogs.fr Blogs.fr

JOUER AU MINI-BLUFF
minibluf game

OFFRIR DES FLEURSMétéo chez vous
Horoscope
---